အသစ်ဝယ်လာတဲ့ ခေါင်းအုံးက အနံ့ထွက်သဖြင့် ဖွင့်ကြည့်လိုက်မှ ထူးဆန်းတဲ့ဖြစ်ရပ်နဲ့ ကြုံတွေခဲ့ရတဲ့ အမျိုးသမီ

အသစ်ဝယ်လာတဲ့ ခေါင်းအုံးက အနံ့ထွက်သဖြင့် ဖွင့်ကြည့်လိုက်မှ ထူးဆန်းတဲ့ဖြစ်ရပ်နဲ့ ကြုံတွေခဲ့ရတဲ့ အမျိုးသမီး

အသစ်ဝယ်လာတဲ့ ခေါင်းအုံးက အနံ့ထွက်သဖြင့် ဖွင့်ကြည့်လိုက်မှ ထူးဆန်းတဲ့ဖြစ်ရပ်နဲ့ ကြုံတွေခဲ့ရတဲ့ အမျိုးသမီး

အိမ်ရှင်မများအနေဖြင့်နေအိမ်အတွက်လိုအပ်မည်ထင်သည့်အသုံး အဆောင်ပစ္စည်းလေးတွေကို မိသားစု၏ပိုက်ဆံဝင်ငွေနှင့်လိုက်ဖက်အောင်သုံးစွဲကြရပေသည်။

ဝင်ငွေများအပေါ်တွင်ကြည့်၍ အသုံးအဆောင်လေးတွေကိုအနည်း ငယ်စီဝယ်ယူစုဆောင်းတတ်သည်မှာအာရှဒေသ၏အမူအကျင့်တစ်ခုပင်ဖြစ်သည်။

ယခုတွင်လည်းအမျိုးသမီးတစ်ဦးဟာဈေးသွားဝယ်ရင်းဖြင့်ဈေးသက် သာသည့်ခေါင်းအုံးလေးကိုဝယ်ယူမိခဲ့ရာမှ သူမ၏အဖြစ်လေးကိုလိုင်းပေါ်တွငဝေမျှသွားခဲ့ပါတယ်။

အမျိုးသမီးဟာခေါင်းအုံးဝယ်လာခဲ့ပြီးနေအိမိရောက်သောအခါထူခြားသည့်အနံ့တစ်ခုကိုရရှိနေသည့်အတွကခေါင်းအုံးကိုဖွင့်ကြည့်ရန် ဆုံး ဖြတ်ခဲ့ပါတယ်။

ထို့နောကခေါင်းအုံးကိုဖွင့်ကြည့်ရာအထဲတွင် ကလေးတစ်ခါသုံးဒိုက်ပါအဟောင်းတွေကိုထည့်ထားကြောင်းတွေ့ခဲ့ရပြီးအလွန်အံ့အားသင့်သွားခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။

အိမ်ရှင်မများအနေဖြင့်နေအိမ်အတွက်လိုအပ်မည်ထင်သည့်အသုံးအ ဆောင်ပစ္စည်းလေးတွေကို မိသားစု၏ပိုက်ဆံဝင်ငွေနှင့်လိုက်ဖက်အေ ာင်သုံးစွဲကြရပေသည်။

ဝင်ငွေများအပေါ်တွင်ကြည့်၍ အသုံးအဆောင်လေးတွေကိုအနည်းင ယ်စီဝယ်ယူစုဆောင်းတတ်သည်မှာအာရှဒေသ၏အမူအကျင့်တစ်ခုပင်ဖြစ်သည်။

ယခုတွင်လည်းအမျိုးသမီးတစ်ဦးဟာဈေးသွားဝယ်ရင်းဖြင့်ဈေးသက် သာသည့်ခေါင်းအုံးလေးကိုဝယ်ယူမိခဲ့ရာမှ

သူမ၏အဖြစ်လေးကိုလိုင်းပေါ်တွငဝေမျှသွားခဲ့ပါတယ်။

အမျိုးသမီးဟာခေါင်းအုံးဝယ်လာခဲ့ပြီးနေအိမိရောက်သောအခါထူခြားသည့်အနံ့တစ်ခုကိုရရှိနေသည့်အတွက်

ခေါင်းအုံးကိုဖွင့်ကြည့်ရန် ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါတယ်။

ထို့နောကခေါင်းအုံးကိုဖွင့်ကြည့်ရာအထဲတွင် ကလေးတစ်ခါသုံးဒိုက်ပါအဟောင်းတွေကိုထည့်ထားကြောင်းတွေ့ခဲ့ရပြီးအလွန်အံ့အားသင့်သွားခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။

Credit

Unicode

အသစ်ဝယ်လာတဲ့ ခေါင်းအုံးက အနံ့ထွက်သဖြင့် ဖွင့်ကြည့်လိုက်မှ ထူးဆန်းတဲ့ဖြစ်ရပ်နဲ့ ကြုံတွေခဲ့ရတဲ့ အမျိုးသမီး

အသစ်ဝယ်လာတဲ့ ခေါင်းအုံးက အနံ့ထွက်သဖြင့် ဖွင့်ကြည့်လိုက်မှ ထူးဆန်းတဲ့ဖြစ်ရပ်နဲ့ ကြုံတွေခဲ့ရတဲ့ အမျိုးသမီး

အိမ်ရှင်မများအနေဖြင့်နေအိမ်အတွက်လိုအပ်မည်ထင်သည့်အသုံး အဆောင်ပစ္စည်းလေးတွေကို မိသားစု၏ပိုက်ဆံဝင်ငွေနှင့်လိုက်ဖက်အောင်သုံးစွဲကြရပေသည်။

ဝင်ငွေများအပေါ်တွင်ကြည့်၍ အသုံးအဆောင်လေးတွေကိုအနည်း ငယ်စီဝယ်ယူစုဆောင်းတတ်သည်မှာအာရှဒေသ၏အမူအကျင့်တစ်ခုပင်ဖြစ်သည်။

ယခုတွင်လည်းအမျိုးသမီးတစ်ဦးဟာဈေးသွားဝယ်ရင်းဖြင့်ဈေးသက် သာသည့်ခေါင်းအုံးလေးကိုဝယ်ယူမိခဲ့ရာမှ သူမ၏အဖြစ်လေးကိုလိုင်းပေါ်တွငဝေမျှသွားခဲ့ပါတယ်။

အမျိုးသမီးဟာခေါင်းအုံးဝယ်လာခဲ့ပြီးနေအိမိရောက်သောအခါထူခြားသည့်အနံ့တစ်ခုကိုရရှိနေသည့်အတွကခေါင်းအုံးကိုဖွင့်ကြည့်ရန် ဆုံး ဖြတ်ခဲ့ပါတယ်။

ထို့နောကခေါင်းအုံးကိုဖွင့်ကြည့်ရာအထဲတွင် ကလေးတစ်ခါသုံးဒိုက်ပါအဟောင်းတွေကိုထည့်ထားကြောင်းတွေ့ခဲ့ရပြီးအလွန်အံ့အားသင့်သွားခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။

အိမ်ရှင်မများအနေဖြင့်နေအိမ်အတွက်လိုအပ်မည်ထင်သည့်အသုံးအ ဆောင်ပစ္စည်းလေးတွေကို မိသားစု၏ပိုက်ဆံဝင်ငွေနှင့်လိုက်ဖက်အေ ာင်သုံးစွဲကြရပေသည်။

ဝင်ငွေများအပေါ်တွင်ကြည့်၍ အသုံးအဆောင်လေးတွေကိုအနည်းင ယ်စီဝယ်ယူစုဆောင်းတတ်သည်မှာအာရှဒေသ၏အမူအကျင့်တစ်ခုပင်ဖြစ်သည်။

ယခုတွင်လည်းအမျိုးသမီးတစ်ဦးဟာဈေးသွားဝယ်ရင်းဖြင့်ဈေးသက် သာသည့်ခေါင်းအုံးလေးကိုဝယ်ယူမိခဲ့ရာမှ

သူမ၏အဖြစ်လေးကိုလိုင်းပေါ်တွငဝေမျှသွားခဲ့ပါတယ်။

အမျိုးသမီးဟာခေါင်းအုံးဝယ်လာခဲ့ပြီးနေအိမိရောက်သောအခါထူခြားသည့်အနံ့တစ်ခုကိုရရှိနေသည့်အတွက်

ခေါင်းအုံးကိုဖွင့်ကြည့်ရန် ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါတယ်။

ထို့နောကခေါင်းအုံးကိုဖွင့်ကြည့်ရာအထဲတွင် ကလေးတစ်ခါသုံးဒိုက်ပါအဟောင်းတွေကိုထည့်ထားကြောင်းတွေ့ခဲ့ရပြီးအလွန်အံ့အားသင့်သွားခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။

Credit

 

Written by 

Leave a Reply

Your email address will not be published.